TEEMAT

Ympäristö. Tasa-arvo. Tulevaisuus.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Uhka, jonka pysäyttämiseksi tarvitsemme nyt konkreettisia keinoja enemmän kuin koskaan. Ympäristöä tuhoaville valinnoille on ensi vaalikaudella asetettava kovempi hintalappu. Hiiliverolla sekä ympäristölle haitallisia yritystukia karsimalla voimme hidastaa ilmaston lämpenemistä oleellisesti. Emme kuitenkaan voi tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ainoastaan tavallisen suomalaisen veronmaksajan kustannuksella – keinoja tulee löytää myös muualta. Taajama-alueella kasvaneena ymmärrän yksityisautoilun merkityksen, enkä sitä oikeutta voi hyvällä omalla tunnolla viedä keltään pois. Konkreettisiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviksi keinoiksi esitänkin jo mainitsemaani hiiliveroa sekä ympäristölle haitallisten yritystukien karsimista reilulla kädellä.

Tasa-arvo ei ole valmis. Jos joku sanoo, että Suomessa ovat asiat hyvin, on hän oikeassa. Se, että jossain muualla ovat asiat vielä huonommin ei kuitenkaan ole syy sille, etteikö meidän tulisi pyrkiä parempaan. Naiset ja miehet on saatava samalle viivalle, oli kyse sitten työelämästä tai tavallisesta arjesta. Meidän tulee kiinnittää huomiota naisten työmarkkina-asemaan ja perhevapaisiin, mutta yhtä lailla meidän tulee pyrkiä ehkäisemään nuorten miesten syrjäytymistä. Tulevalla vaalikaudella meidän tulee viedä perhevapaiden uudistus maaliin, karsia työnantajalle koituvia äitiyskustannuksia sekä kiristettävä raiskauslainsäädäntöä. Meidän tulee pitää huoli siitä, että tytöt, naiset, pojat sekä miehet saavat elää yhteiskunnassa, jossa vallitsee aito mahdollisuuksien tasa-arvo sekä ehdoton turva.

Emme voi tehdä politiikkaa vain itseämme varten. Meidän tulee tehdä sitä ennen kaikkea tulevia sukupolvia varten. Vastuullinen talouspolitiikka sekä panostaminen koulutukseen ovat pieni hinta siitä, että Suomessa riittää jatkossakin osaamista, työvoimaa ja vaurautta. Meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota opiskelijoiden mahdollisuuksiin pärjätä työelämässä. Opintotuen tulorajoja tulee nostaa ja asumistukimallia, jossa avopuolison tulot vaikuttavat opiskelijan tukiin, tulee tarkastella. Koulutuksesta emme voi enää leikata. Emme saa myöskään innostua liikaa talouden noususuhdanteesta, vaan vastuullista talouspolitiikkaa tulee jatkaa myös tulevalla vaalikaudella. Ansiotuloverotusta keventämällä, yritystukia karsimalla sekä sosiaaliturvaa uudistamalla pidämme huolen siitä, että työnteko on jatkossakin kannattavaa ja taloustilanne pysyy tulevaisuudessakin vakaana.

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Suomessa meidän tulee pysyä kehityksessä mukana. Ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vähemmistöjen huomioiminen lainsäädännössä ovat asioita, joita ei enää 2010-luvulla voi jättää huomiotta. Suomen politiikka kaipaa sukupolvenvaihdosta, nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.